Přírodní vědy

Přírodní vědy

Přírodní vědy se na Gronau Comprehensive School vyučují v 5. a 6. ročníku. Tento předmět je kombinací tří přírodovědných předmětů - biologie, chemie a fyziky, přičemž v 5. a 6. ročníku je kladen důraz na biologii a fyziku.

Cílem předmětu je umožnit žákům zkoumat, zkoumat a vysvětlovat jevy z každodenního života, životního prostředí a vlastního těla. Z tohoto důvodu je výuka do značné míry zaměřena na to, aby žáci byli schopni prakticky pracovat, experimentovat a následně vysvětlovat svá zjištění. Žáci se také učí porozumět jazyku a historii vědy, sdělovat své poznatky a vyrovnávat se s limity vědy[1]. Přírodovědný předmět tak vedle výuky specifického obsahu předmětu významně přispívá k rozvoji jazykových schopností a úsudku dospívajících.


[1] Na základě základních osnov pro všeobecné školy - střední stupeň 1 v Severním Porýní-Vestfálsku Přírodní vědy