Středně pokročilý

Střední škola zahrnuje 7. až 10. ročník. Poté, co se žáci ve škole zabydlí, se na střední škole rozhoduje o tom, jakou maturitu chtějí získat, a mnoho žáků po střední škole školu opouští s maturitou. Pouze ti, kteří usilují o maturitu nebo Fachabitur, přecházejí po Mittelstufe na Oberstufe.

Na střední škole se angličtina a matematika vyučují diferencovaně podle výkonu. To může probíhat v různých předmětech nebo společně. Dalším hlavním předmětem se stává povinně volitelný předmět. Od 8. ročníku se koná další volitelný předmět: Doplňková výuka. Zde je možné zvolit další cizí jazyk nebo jiné nabídky, například odbornou přípravu.

Více informací o povinně volitelných předmětech a doplňkové výuce najdete v naší brožuře:
Informační brožura Povinně volitelné předměty
Informační brožura Doplňková výuka.

Přehled volitelných předmětů na Gronau Comprehensive School najdete zde: