Intermediar

Nivelul intermediar cuprinde clasele 7-10. După ce elevii s-au acomodat la școală, decizia privind calificarea de absolvire a școlii se ia la nivelul intermediar și mulți elevi vor părăsi școala după nivelul intermediar cu un certificat de absolvire a școlii. Doar cei care vizează Abitur sau Fachabitur trec la școala superioară după nivelul intermediar.

În școala gimnazială, engleza și matematica sunt predate în mod diferențiat, în funcție de performanță. Acest lucru poate avea loc în cadrul unor cursuri diferite sau împreună. O altă disciplină principală este domeniul opțional obligatoriu. Începând cu anul 8, există un alt opțional obligatoriu: Lecțiile suplimentare. Aici poate fi aleasă o altă limbă străină sau alte opțiuni, cum ar fi pregătirea profesională.

Toate celelalte informații despredomeniul opțional obligatoriu șilecțiile suplimentare le găsiți în broșura noastră:
Broșură informativă domeniul opțional obligatoriu
Broșură informativă lecții suplimentare

Puteți găsi aici o prezentare generală a modelului de cursuri opționale obligatorii de la Gronau Comprehensive School: