Stredne pokročilý

Stredný stupeň zahŕňa ročníky 7 až 10. Po usadení sa žiakov v škole sa na strednom stupni rozhoduje o požadovanej maturitnej kvalifikácii a mnohí žiaci po strednom stupni opúšťajú školu s maturitným vysvedčením. Len tí, ktorí sa usilujú o maturitu alebo Fachabitur, prechádzajú po strednom stupni na vyššiu školu.

Na strednej škole sa angličtina a matematika vyučujú diferencovane podľa výkonu. Môže to prebiehať v rôznych predmetoch alebo spoločne. Ďalším hlavným predmetom je povinne voliteľná oblasť. Od ôsmeho ročníka je tu ďalší povinne voliteľný predmet: Doplnkové vyučovanie. Tu si možno vybrať ďalší cudzí jazyk alebo iné možnosti, napríklad prípravu na povolanie.

Všetko ostatné o povinne voliteľnej oblasti a doplnkovej výučbe nájdete v našej brožúre:
Informačná brožúra povinne voliteľná oblasť
Informačná brožúra doplnková výučba

Prehľad modelu povinne voliteľných predmetov v Gronau Comprehensive School nájdete tu: