Leckék

Velünk tanítani azt jelenti, hogy együtt tanulunk

Minden gyermek hosszabb ideig tanul együtt ... 

...függetlenül attól, hogy gyermeke ajánlást kapott-e a Hauptschule-ba, vagy a jegyei alapján a Realschule-ba vagy a Gymnasiumba járhat-e, ...az 5. osztályban mindenki együtt, egy osztálycsoportban kezd.

A 7. évfolyamtól kezdve a tanulók érdeklődésüknek és alkalmasságuknak megfelelően választhatnak más tantárgyakat is. A matematikát és az angolt még ekkor is különböző szinten (alap- és emelt szinten) tanítják. A német nyelvet az általános iskolában legkorábban a 8. évfolyamtól differenciáltan oktatják. Ugyanakkor a 8. évfolyamtól további választási lehetőségekkel bővül a kínálat, és a 9. évfolyamon további tantárgyi differenciálásra kerül sor a természettudományokban.
Az együtt tanulás nem jelenti azt, hogy mindenki ugyanazt tanulja! A tananyagot a tanulók egyéni képességeihez igazítjuk.
A 10. évfolyam végén a tanulók megszerezték az első érettségi bizonyítványukat. Ezután a munka világába léphetnek át, vagy továbbra is iskolába járhatnak, hogy megcélozzák az érettségit.
A Gronau Comprehensive School létrehozza saját hároméves felső tagozatát.

A kiterjesztett közös tanulás megteremti a feltételeket ahhoz, hogy a gyerekeknek "hosszabb" idő álljon rendelkezésükre képességeik és tehetségük fejlesztéséhez és megszilárdításához.