Lekcie

Učiť s nami znamená učiť sa spoločne

Všetky deti sa učia spoločne dlhšie... 

...bez ohľadu na to, či má vaše dieťa odporúčanie na Hauptschule alebo by mohlo navštevovať Realschule alebo gymnázium na základe svojich známok, ...v 5. ročníku začínajú všetci spoločne v jednej triednej skupine.

Od 7. ročníka si žiaci môžu vybrať ďalšie predmety podľa svojich záujmov a schopností. Aj vtedy sa matematika a angličtina vyučujú na rôznych úrovniach (základná a pokročilá úroveň). Nemecký jazyk sa v komplexnej škole diferencuje najskôr od 8. ročníka. Zároveň sa od 8. ročníka pridávajú ďalšie možnosti a v 9. ročníku sa diferencujú ďalšie predmety v oblasti prírodných vied.
Spoločné učenie neznamená, že sa všetci učia to isté! Obsah učiva sa prispôsobuje individuálnym schopnostiam žiakov.
Na konci 10. ročníka žiaci získali svoje prvé maturitné vysvedčenie. Potom môžu prejsť do sveta práce alebo pokračovať v návšteve školy a usilovať sa o maturitu.
Gronau Comprehensive School zriadi vlastnú trojročnú vyššiu školu.

Dlhšie spoločné učenie vytvára predpoklad, že deti majú "dlhší" čas na rozvoj a upevnenie svojich schopností a talentu.