Šolski izleti imajo ključno vlogo pri šolskem izobraževanju. Na splošni šoli Gronau so izleti pomemben del skupnega učenja in rasti.

Na šolskih izletih se spodbujajo pomembne socialne veščine. Učenci imajo priložnost sodelovati v novem okolju, razvijati timski duh in krepiti svoje medosebne spretnosti. Te skupne izkušnje ustvarjajo pozitivno učno vzdušje in spodbujajo povezanost v skupini.

Poleg tega lahko učenci s šolskimi izleti širijo svoja obzorja in spoznavajo kulturno raznolikost. Na njih lahko obiščejo zgodovinske znamenitosti, spoznajo različne načine življenja in razvijejo globlje razumevanje sveta okoli sebe. To ne prispeva le k osebnemu razvoju učencev, temveč tudi spodbuja strpnost in odprtost do drugih kultur.

Tako na prvi stopnji srednje šole kot v šestem razredu so šolski izleti pomemben del akademskega in osebnega razvoja.

Kot šoli Euregio nam je izmenjava z našimi evropskimi sosedi še posebej pomembna.