Oddiel I

Výlety na sekundárnej úrovni I

Školské výlety na 1. stupni ZŠ sú dôležitým aspektom sociálneho rozvoja žiakov.

V piatom ročníku sa pozornosť sústreďuje na dni triedneho spoločenstva, ktorých cieľom je posilniť súdržnosť v triede. Tieto dni umožňujú žiakom lepšie sa spoznať, podporujú tímového ducha a budujú pozitívne triedne spoločenstvo.

Každoročný športový výlet je dôležitým programom už ôsmy rok. Zameriava sa nielen na športový aspekt, ale aj na podporu tímovej spolupráce a rozvoj zdravého životného štýlu. Spoločné športové aktivity nielen zlepšujú fyzickú kondíciu, ale aj posilňujú súdržnosť v rámci ročníka.

Záverečný výlet triedy v desiatom ročníku je vrcholom školských výletov. Tento výlet je nielen ukončením štúdia na strednej škole, ale zároveň poskytuje žiakom príležitosť spoločne sa zamyslieť nad časom stráveným v škole a odniesť si z neho trvalé spomienky. Tieto výlety môžu zahŕňať kultúrne zážitky, ako aj dobrodružstvá a pomáhajú zabezpečiť, aby študenti ukončili svoju školskú kariéru s pozitívnymi spomienkami. Celkovo tieto štruktúrované školské výlety ponúkajú študentom komplexné skúsenosti, ktoré presahujú rámec vyučovania a podporujú ich osobnostný rozvoj v rôznych oblastiach.