Sec I

Excursii la nivel secundar I

Excursiile școlare în ciclul secundar 1 reprezintă un aspect important al dezvoltării sociale a elevilor.

În anul cinci, accentul se pune pe zilele comunității de clasă, care au ca scop consolidarea coeziunii în clasă. Aceste zile le permit elevilor să se cunoască mai bine între ei, să promoveze spiritul de echipă și să construiască o comunitate de clasă pozitivă.

Excursia sportivă anuală este un program important pentru al optulea an. Aici accentul nu se pune doar pe aspectul sportiv, ci și pe promovarea muncii în echipă și pe dezvoltarea unui stil de viață sănătos. Activitățile sportive comune nu numai că îmbunătățesc condiția fizică, ci și consolidează coeziunea în cadrul grupului de ani.

Excursia finală a clasei din anul zece este punctul culminant al excursiilor școlare. Această excursie nu numai că marchează sfârșitul perioadei petrecute la liceu, dar oferă elevilor ocazia de a reflecta asupra perioadei petrecute împreună la școală și de a lua amintiri de durată. Aceste excursii pot include atât experiențe culturale, cât și aventuri și contribuie la asigurarea faptului că elevii își încheie cariera școlară cu amintiri pozitive. În general, aceste excursii școlare structurate oferă elevilor o experiență holistică care depășește sala de clasă și promovează dezvoltarea lor personală în diverse domenii.