NAŠA mENA

Mensa

Jedáleň v našej škole zohráva ústrednú úlohu v každodennom živote školy. Ako miesto spoločného stravovania spája žiakov, učiteľov a zamestnancov a vytvára atmosféru spoločenstva a dialógu.

Každý deň si žiaci môžu vybrať z dvoch teplých jedál, z ktorých jedno je zaručene vegetariánske. Výber je možné pohodlne vykonať z domu na webovej stránke prevádzkovateľa jedálne.

Význam spoločného stravovania v celodennej škole, akou je naša, nemožno dostatočne zdôrazniť. Jedáleň nie je len miestom na zahnanie hladu, ale aj miestom spoločenských stretnutí, ktoré posilňujú školskú komunitu. Ľudia z rôznych ročníkov, učitelia a žiaci sa tu stretávajú v uvoľnenej atmosfére, ktorá podporuje sociálnu súdržnosť a vytvára pocit spolupatričnosti.

Spoločné stravovanie v škole prináša viacero výhod. Po prvé, podporuje sociálnu interakciu a výmenu názorov medzi žiakmi. Tieto neformálne stretnutia prispievajú k rozvoju sociálnych zručností a vytváraniu priateľstiev. Po druhé, jedáleň umožňuje vyváženú stravu, pretože jedlá sa pripravujú pod dohľadom školy a dbá sa na vyváženú stravu. To môže mať pozitívny vplyv na zdravie a pohodu žiakov.

Jedáleň tiež vytvára príjemné prostredie, ktoré znižuje stres z každodenného školského života. Ponúka priestor na relaxáciu a oddych, aby sa žiaci mohli vrátiť na ďalšie vyučovanie plní energie a sústredení. V neposlednom rade spoločné stravovanie podporuje aj kultúru stolovania a správne stravovacie návyky, pretože žiaci sa učia dôležitosti spoločného stravovania a uvedomelého stravovania.

Celkovo je jedáleň v našej všeobecnej škole nielen miestom na stravovanie, ale aj ústrednou súčasťou školského života, ktorá podporuje sociálnu integráciu, podporuje zdravie a prispieva k pozitívnej atmosfére v škole.

Odkaz na webovú stránku prevádzkovateľa jedálne nájdete tu