Odtlačok

Odtlačok

Informácie podľa § 5 DDG:

Ursula Steuer
Gronau Comprehensive School
Laubstiege 25
48599 Gronau

Telefón: 02562-965072
Fax: 02562-965073

E-mail: verwaltung@ge.gronau.de

Zodpovedá za obsah podľa § 55 ods. 2 RStV:

Ursula Steuer
Laubstiege 25
48599 Gronau

Zrieknutie sa zodpovednosti


Zodpovednosť za obsah
Ako poskytovateľ služieb sme zodpovední za vlastný obsah na týchto stránkach v súlade so všeobecnými právnymi predpismi podľa § 7 ods. 1 zákona o ochrane osobných údajov. Podľa §§ 8 až 10 DDG však ako poskytovateľ služieb nie sme povinní monitorovať prenášané alebo uložené informácie tretích strán alebo vyšetrovať okolnosti, ktoré naznačujú nezákonnú činnosť. Povinnosti odstrániť alebo zablokovať používanie informácií v súlade so všeobecnými právnymi predpismi tým nie sú dotknuté. Zodpovednosť v tomto ohľade je však možná až od okamihu, keď sa dozviete o konkrétnom porušení. Hneď ako sa o takomto porušení dozvieme, tento obsah okamžite odstránime.

Zodpovednosť za odkazy
Naša webová stránka obsahuje odkazy na externé webové stránky tretích strán, na ktorých obsah nemáme žiadny vplyv. Preto nemôžeme prevziať žiadnu zodpovednosť za tento externý obsah. Za obsah odkazovaných stránok je vždy zodpovedný príslušný poskytovateľ alebo prevádzkovateľ stránok. Prepojené stránky boli v čase prepojenia skontrolované z hľadiska možného porušenia právnych predpisov. Nezákonný obsah nebol v čase prepojenia rozpoznaný. Permanentné monitorovanie obsahu odkazovaných stránok však nie je účelné bez konkrétnych náznakov porušenia právnych predpisov. Ak zistíme porušenie zákona, takéto odkazy okamžite odstránime.

Autorské práva
Obsah a diela vytvorené prevádzkovateľmi týchto stránok podliehajú nemeckému autorskému právu. Rozmnožovanie, spracovanie, šírenie a akýkoľvek druh využívania mimo hraníc autorského práva si vyžaduje písomný súhlas príslušného autora alebo tvorcu. Sťahovanie a kopírovanie týchto stránok je povolené len na súkromné, nekomerčné použitie. Pokiaľ obsah na tejto stránke nevytvoril prevádzkovateľ, rešpektujú sa autorské práva tretích strán. Najmä obsah tretích strán je takto označený. Ak sa napriek tomu dozviete o porušení autorských práv, informujte nás o tom. Ak sa o porušení dozvieme, takýto obsah okamžite odstránime.