Život a vzdelávanie


Gronau Comprehensive School je škola s rozšíreným vzdelávaním a rastom.

Poslaním našej školy je zabezpečiť, aby každý žiak dosiahol najlepšiu možnú kvalifikáciu prostredníctvom individuálnej vzdelávacej cesty.