Výlety na vyššom sekundárnom stupni

Zoznamovacia cesta EF

Na začiatku úvodnej fázy by sa mal uskutočniť trojdňový zoznamovací výlet, aby sa vytvoril čas a priestor na vytvorenie tímových štruktúr, ktoré umožnia skupine žiakov jedného ročníka spoločne vyrásť na jednu úroveň. Tieto tímové štruktúry by mali sprevádzať a uľahčovať cestu študentov k maturite.

Študijná cesta Q2

Cieľom študijnej cesty na začiatku 2. štvrťroka je najmä ďalšie posilnenie osobnosti a budovanie tímu študentov v rámci ich ročníka. V súlade s tým sa plánuje, že na výlet pôjde celý ročník s vedúcimi jednotlivých úrovní a v závislosti od počtu študentov aj s ďalšími sprevádzajúcimi osobami. Cieľom je organizovať tak aktivity v rámci ročníka, ako aj predmetové exkurzie. Vyberajú si ich žiaci podľa svojich záujmov a výkonnostného profilu.

Ako škola s osobitným záujmom o európsku spoluprácu a spoznávanie rôznych kultúr má Gronau Comprehensive School osobitný záujem na tom, aby sa podľa možnosti uskutočnili študijné cesty do susedných európskych krajín, ktoré umožnia žiakom medzikultúrne stretnutia.