Oddíl I

Výlety na střední úrovni I

Školní výlety na 1. stupni ZŠ jsou důležitým aspektem sociálního rozvoje žáků.

V pátém ročníku je kladen důraz na dny třídního společenství, jejichž cílem je posílit soudržnost třídy. Tyto dny umožňují žákům lépe se poznat, podporují týmového ducha a budují pozitivní třídní společenství.

Každoroční sportovní výlet je důležitým programem již osmého ročníku. Zaměřuje se nejen na sportovní stránku, ale také na podporu týmové spolupráce a rozvoj zdravého životního stylu. Společné sportovní aktivity nejen zlepšují fyzickou zdatnost, ale také posilují soudržnost v rámci ročníku.

Poslední třídní výlet v desátém ročníku je vrcholem školních výletů. Tento výlet je nejen ukončením studia na střední škole, ale také příležitostí pro studenty, aby se společně zamysleli nad svým pobytem ve škole a odnesli si trvalé vzpomínky. Tyto výlety mohou zahrnovat kulturní zážitky i dobrodružství a pomáhají zajistit, aby studenti ukončili svou školní kariéru s pozitivními vzpomínkami. Celkově tyto strukturované školní výlety nabízejí studentům ucelenou zkušenost, která přesahuje rámec výuky a podporuje jejich osobní rozvoj v různých oblastech.