Školská sociálna práca

Školská sociálna práca na všeobecnej škole v Gronau

Školská sociálna práca je neoddeliteľnou súčasťou školského programu v Gronau Comprehensive School. Žiaci si môžu kedykoľvek dohodnúť stretnutie s rôznymi kontaktnými osobami. Obavy sa potom objasňujú v rámci poradenstva alebo konfliktných rozhovorov so zúčastnenými osobami. Jedno poradenské stretnutie nie je vždy postačujúce pre daný problém, preto je možné dohodnúť pravidelné stretnutia, ak je to potrebné. Ak je to potrebné a žiaduce, do poradenského procesu sa zapájajú aj ďalšie strany, napríklad rodičia alebo učitelia.

Ďalšie služby, ktoré ponúka školská sociálna práca, sú

  • Sociálne učenie v 5. ročníku
  • Odborná príprava a podpora mediátorov
  • Zásahy v triede, ak sú potrebné
  • Preventívne programy
  • Behaviorálne školenia pre rôzne skupiny
  • Nadviazanie kontaktu s poradenskými centrami a inými zariadeniami na podporu mládeže a rodiny
  • Ponuky počas obedňajšej prestávky
  • Programy zážitkového vzdelávania

Poradenské služby sú určené nielen žiakom, ale aj rodičom, opatrovníkom a učiteľom. Spoločne potom hľadáme možné riešenia daného problému.

Školský tím sociálnej práce zahŕňa


Julia Helling
Školský sociálny pracovník
Bc. sociálna práca

Od pondelka do piatku
Tel. 0171/ 2731932
hellju@ge.gronau.de
Sara Gözütok
MpT Integrácia / školský sociálny pracovník
Bc. sociálna práca

pondelok až piatok
Tel. 0151/ 26002698
goezsa@ge.gronau.de

Birgit Schütte
Dipl. Sozilarbeiterin / Dipl. Sozialpädagogin

streda
schubi@ge.gronau.de
 


Tím školskej sociálnej práce v súčasnosti podporujú dvaja stážisti.


Jo Ann Berkemeierová


Clarissa Böing

Anita Schneiderová