Német

Kedves tanuló,

A német nyelvet mint tantárgyat már az általános iskolából ismered, és az egész iskolai életed során végigkísér, mint az egyik fő tantárgy. Miért van ez így? Ez a tantárgy fontos kulcsszerepet játszik az iskolában, hiszen a német nyelv elsajátítása, az alapvető olvasási és íráskészség elsajátítása, valamint a beszélt és írott nyelv megfelelő, célzott használata előfeltétele a tanulási sikereknek szinte minden más tantárgyban.

A németórák feladatai és céljai

A németórák célja tehát az, hogy felkészítsék Önt a német nyelv helyes használatára különböző élethelyzetekben. Képesnek kell lenned helyesen használni a nyelvet, hogy sikeres legyél az iskolában és később a karrieredben.

Természetesen a jövőben is olvasni és írni fogsz német nyelvű szövegeket, de eközben sok új területet is felfedezel. Megvizsgálod a szövegek szerkezetét, és megtanulod például, hogyan mesélj izgalmasan meséket, hogyan írj tényszerű beszámolókat, hogyan írj le pontosan állatokat vagy tárgyakat, vagy hogyan fejezd ki meggyőzően és tisztességesen a véleményedet.

Gyakran másképp fejezi ki magát írásban és beszédben attól függően, hogy kinek ír vagy beszél. Megtanulod, hogyan használd megfelelően a nyelvet a legkülönbözőbb írásbeli és szóbeli helyzetekben. Ez természetesen helyesírási, írásjel- és nyelvtani gyakorlatokat is tartalmaz. Az ezen az oldalon található képi példák szemléltetik, hogy ez nem mindig könnyű, de fontos.

Kompetenciák és a németórák tartalma

A németórák feladata és szükségessége, hogy elősegítsék, bővítsék és elmélyítsék a gyermekek és fiatalok által az első életévekben megszerzett nyelvi ismereteket és készségeket (kompetenciákat).

A német nyelv tantárgy keretében a diákok a "beszéd és hallás utáni beszéd", az "írás", az "olvasás - szövegekkel és médiával való foglalkozás" és a "nyelvi reflexió" területén szereznek készségeket.

Az úgynevezett duisburgi nyelvvizsgát az 5. év elején végzik el. Ez a nyelvvizsga többéves fejlődésen megy keresztül. A tesztet 2005 óta Észak-Rajna-Vesztfália számos különböző típusú iskolájában alkalmazzák az iskolafelügyeleti hatóságokkal egyeztetve.

A duisburgi nyelvvizsga célja, hogy lehetővé tegye az újonnan felvett tanulók német nyelvtudásának felmérését.

A teszt eredményei kezdetben alapot szolgáltatnak a további nyelvi támogatás szükségességének felméréséhez, lehetővé teszik a kiinduló helyzet értékelését, és felhasználhatók a nyelvi támogatási koncepciók kidolgozásához is.

Az 5. évfolyam végén a tesztet az 5. évfolyam során elért fejlődés ellenőrzésére használják.

A teszt az újonnan felvett hallgatók készségeit méri fel a következő területeken:

Hallott szövegértés, olvasott szövegértés, nyelvtan, mondatszerkesztés, szókincs, helyesírás.