Німецька

Дорогий учень,

Ви вже знайомі з німецькою мовою як предметом з початкової школи, і вона буде супроводжувати вас протягом усього шкільного життя як один з основних предметів. Чому це так? Цей предмет відіграє важливу ключову роль у школі, оскільки оволодіння німецькою мовою, набуття базових навичок читання та письма, а також відповідне, доречне та цілеспрямоване використання усної та письмової мови є передумовою для успішного навчання майже з усіх інших предметів.

Завдання та цілі уроків німецької мови

Тому уроки німецької мови мають на меті підготувати вас до правильного використання німецької мови в різних життєвих ситуаціях. Ви повинні вміти правильно користуватися мовою, щоб досягти успіху в школі та в подальшій кар'єрі.

Звичайно, ви й надалі будете читати та писати тексти німецькою мовою, але при цьому відкриєте для себе багато нових сфер. Ви вивчите структуру текстів і навчитеся, наприклад, захоплююче розповідати казки, писати фактичні репортажі, точно описувати тварин чи предмети або переконливо і справедливо висловлювати свою думку.

Ви часто висловлюєтесь по-різному в письмовій та усній залежно від того, кому ви пишете або з ким розмовляєте. Ви навчитеся правильно використовувати мову в різноманітних письмових та розмовних ситуаціях. Це, природно, включає в себе вправи з орфографії, пунктуації та граматики. Приклади на цій сторінці ілюструють, що це не завжди легко, але важливо.

Компетенції та зміст уроків німецької мови

Необхідність і завдання уроків німецької мови полягає в тому, щоб сприяти розвитку, розширенню і поглибленню мовних знань і навичок (компетенцій), набутих дітьми та молоддю протягом перших років життя.

На уроках німецької мови учні набувають навичок у сферах "говоріння та аудіювання", "письма", "читання - робота з текстами та медіа" та "роздуми про мову".

Так званий Дуйсбурзький тест на знання мови проводиться на початку 5-го року навчання. Цей тест на знання мови має кількарічну історію розвитку. Починаючи з 2005 року, за погодженням з органами шкільного нагляду, тест використовується в багатьох школах різних типів у Північному Рейні-Вестфалії.

Тест на знання німецької мови в Дуйсбурзі має на меті оцінити мовні навички новоприйнятих учнів з німецької мови.

Результати тесту спочатку створюють основу для оцінки потреби в додатковій мовній підтримці, вони також дозволяють оцінити початкову ситуацію і можуть бути використані для розробки концепції мовної підтримки.

Наприкінці 5-го року навчання він використовується як повторний тест, щоб перевірити прогрес протягом 5-го року навчання.

Тест оцінює навички новоприйнятих студентів у наступних сферах:

Розуміння на слух, читання, граматика, структура речень, словниковий запас, правопис.