Lucrul în echipă

...pentru că este pur și simplu mai ușor împreună!

Un aspect deosebit de important pentru Școala Generală Gronau este munca în echipă. Aceasta este trăită și promovată la toate nivelurile.

În sala de clasă, elevii trăiesc o experiență de comuniune din plin:

  • Aceștia se așează împreună la mesele echipelor, în grupuri mici. Această dispunere a locurilor promovează comunicarea și cooperarea. În acest fel, elevii învață că, pur și simplu, se învață mai bine împreună.
  • În clasă, se folosesc fazele de lucru în parteneriat și în grup, în care elevii pot discuta subiecte și rezolva sarcini împreună.
  • Prin serviciul comun al clasei, ei învață să lucreze pentru comunitate și să își asume responsabilitatea unii față de alții.

Personalul nostru educațional lucrează, de asemenea, în echipă pentru a planifica și implementa lecții care sunt adaptate la nevoile elevilor.

  • Clasele sunt conduse de o echipă. Printr-o cooperare intensă, se caută cel mai bun sprijin posibil pentru fiecare copil și tânăr.
  • În cadrul echipelor la nivel de an, toți diriginții de clasă dintr-un an fac schimb de informații pentru a planifica orientări și activități comune.
  • Prin cooperare în diferitele domenii, se elaborează standarde comune și se definește conținutul. Acest lucru asigură faptul că toți elevii primesc aceeași predare de înaltă calitate.
  • Împreună cu asistența socială școlară, profesorul de consiliere și capelanul școlii, elevii pot fi consiliați cu privire la probleme și întrebări atât la școală, cât și în viața privată.