Práce v týmu

...protože společně je to jednodušší!

Jedním z aspektů, který je pro Gronau Comprehensive School obzvláště blízký, je týmová práce. Ta je prožívána a podporována na všech úrovních.

Ve třídě žáci zažívají komunitu skrz naskrz:

  • Sedí společně u týmových stolů v malých skupinkách. Toto uspořádání sedadel podporuje komunikaci a spolupráci. Žáci se tak učí, že společně se zkrátka učí lépe.
  • V hodinách se využívá partnerská a skupinová práce, kdy studenti mohou diskutovat o tématech a společně řešit úkoly.
  • Díky společné službě ve třídě se učí pracovat pro komunitu a přebírat odpovědnost jeden za druhého.

Naši pedagogičtí pracovníci také pracují v týmu a plánují a realizují výuku přizpůsobenou potřebám žáků.

  • Třídy vede tým. Intenzivní spoluprací se snažíme o co nejlepší podporu pro každé dítě a mladého člověka.
  • V týmech na úrovni ročníku si všichni třídní vedoucí ročníku vyměňují informace, aby mohli plánovat společné pokyny a aktivity.
  • Spoluprací v různých předmětech se vytvářejí společné standardy a definuje se obsah. Tím je zajištěno, že se všem žákům dostane stejně kvalitní výuky.
  • Společně se školní sociální službou, poradenským učitelem a školním kaplanem mohou žákům poradit s problémy a otázkami jak ve škole, tak v jejich soukromém životě.