Godziny dodatkowe

Godziny dodatkowe

Lekcje uzupełniające w GeG

W klasach 8-10 lekcje dodatkowe rozszerzają zakres przedmiotów nauczanych w Gronau Comprehensive School. Lekcje dodatkowe służą indywidualnemu wsp arciu Państwa dziecka. Uczniowie sami decydują o swoim profilu, który mogą wybrać spośród różnych ofert.

Poniżej przedstawiamy informacje na temat różnych obszarów zajęć dodatkowych oraz oferujemy przegląd i pomoc w wyborze indywidualnego profilu.

Lekcje uzupełniające w celu indywidualizacji kariery szkolnej

Od ósmej do dziesiątej klasy uczniowie mają możliwość indywidualnego zaprojektowania od 2 do 4 lekcji tygodniowo zgodnie z własnymi zainteresowaniami, talentami i możliwościami.

Jako pierwszą opcję studenci mogą wybrać łacinę jako dodatkowy język obcy. Studenci, którzy nie chcą uczyć się łaciny, wybierają kursy z pięciu różnych modułów w ciągu trzech lat, zgodnie z ich zainteresowaniami. Dla każdego modułu oferowane są inne kursy. Z reguły studenci uczęszczają na te kursy przez jeden rok. Mogą jednak również wybrać kursy oferowane w kolejnych latach. Każdy kurs trwa dwie godziny tygodniowo.

Moduły Godziny dodatkowe


W klasie 10 uczniowie bez łaciny są również zobowiązani do uczestnictwa w jednej godzinie tygodniowo wsparcia przedmiotowego, dzięki któremu mogą przygotować się do swoich indywidualnych celów. Godzina ta jest automatycznie zaplanowana w planie zajęć.

Tutaj znajdą Państwo informacje na temat dodatkowego języka obcego, jakim jest łacina, a także na temat indywidualnych ofert w różnych modułach dodatkowych:

Łacina

Silny społecznie

Fit for Life

Profesjonalne dopasowanie

Kreatywne umysły

Dopasowanie ciała