Wycieczki szkolne odgrywają kluczową rolę w edukacji szkolnej. W Gronau Comprehensive School wycieczki są ważną częścią wspólnej nauki i rozwoju.

Podczas wycieczek szkolnych promowane są ważne umiejętności społeczne. Uczniowie mają okazję współpracować w nowym środowisku, rozwijać ducha pracy zespołowej i wzmacniać swoje umiejętności interpersonalne. Te wspólne doświadczenia tworzą pozytywną atmosferę do nauki i promują spójność w grupie.

Ponadto wycieczki szkolne pozwalają uczniom poszerzyć horyzonty i doświadczyć różnorodności kulturowej. Oferują one możliwość odwiedzenia historycznych miejsc, odkrycia różnych sposobów życia i głębszego zrozumienia otaczającego ich świata. Przyczynia się to nie tylko do rozwoju osobistego uczniów, ale także promuje tolerancję i otwartość na inne kultury.

Zarówno w szkole średniej pierwszego stopnia, jak i w szóstej klasie, wycieczki szkolne są zatem ważnym elementem rozwoju akademickiego i osobistego.

Jako szkoła Euregio, wymiana z naszymi europejskimi sąsiadami jest dla nas szczególnie ważna.