Projekty

Praca projektowa odgrywa kluczową rolę w naszej kompleksowej szkole i oferuje uczniom doskonałą okazję do nauki poza tradycyjnymi lekcjami i aktywnego uczestnictwa w społeczności szkolnej.

Jako "szkoła bez rasizmu" nie tylko skupiamy się na przekazywaniu wiedzy, ale także promujemy integracyjne i tolerancyjne środowisko uczenia się. Takie projekty uwrażliwiają uczniów na kwestie społeczne, promują zrozumienie międzykulturowe i wzmacniają ich umiejętności radzenia sobie z różnorodnością.

Nagroda "Szkoła Sprawiedliwego Handlu" podkreśla z kolei zaangażowanie w zrównoważoną konsumpcję i globalną sprawiedliwość. Uczniowie dowiadują się, w jaki sposób ich codzienne wybory mogą mieć wpływ na świat i są kształceni, aby stać się odpowiedzialnymi konsumentami. Projekt ten nie tylko przekazuje wiedzę teoretyczną, ale także umożliwia uczniom podejmowanie działań i wprowadzanie pozytywnych zmian w ich otoczeniu.

Organizacja jako "Euregio School" kładzie nacisk na współpracę międzynarodową i promuje wymianę między uczniami z różnych regionów i kultur.

Oprócz tych projektów, kreatywne inicjatywy, takie jak szkolny zespół muzyczny, również przyczyniają się do różnorodności życia szkolnego. Szkolny zespół nie tylko promuje talent muzyczny, ale także wzmacnia pracę zespołową, kreatywność i ekspresję indywidualnych osobowości.

Ogólnie rzecz biorąc, praca projektowa odgrywa istotną rolę w szkole ogólnokształcącej, zachęcając uczniów do nieszablonowego myślenia, brania odpowiedzialności i rozwijania umiejętności osobistych. To nie tylko promuje ich rozwój akademicki, ale także przygotowuje ich do aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym.