Mennesker

Skolesamfunnet på Gronau Comprehensive School er preget av en mangfoldig og dynamisk blanding som beriker skolehverdagen.

Her finner du menneskene som står for dette fellesskapet.