Tilleggstimer

Tilleggstimer

Supplerende undervisning på GeG

På 8. til 10. trinn utvides fagtilbudet på Gronau Comprehensive School med supplerende undervisning. De ekstra timene er en individuell støtte til barnet ditt. Elevene bestemmer selv hvilken profil de vil ha, og de kan velge mellom ulike tilbud.

Nedenfor gir vi informasjon om de ulike områdene innen etterutdanning og tilbyr en oversikt og hjelp til å velge en individuell profil.

Supplerende undervisning for individualisering av skolekarrieren

Fra åttende til tiende klasse har elevene mulighet til å utforme to til fire timer i uken etter egne interesser, talenter og muligheter.

Som førstevalg kan studentene velge latin som ekstra fremmedspråk. Studenter som ikke ønsker å studere latin, velger emner fra fem ulike moduler i løpet av de tre årene, alt etter interesse. Det tilbys ulike kurs for hver modul. Som regel tar studentene disse emnene i ett år. De kan imidlertid også velge kursene som tilbys de påfølgende årene. Hvert kurs tilbys i to timer per uke.

Moduler Tilleggstimer


På 10. trinn er elever uten latin også pålagt å delta i et ukentlig fagstøtteprogram i én time per uke, der de kan forberede seg på sine individuelle mål. Denne timen er automatisk lagt inn i timeplanen til klassene.

Her finner du informasjon om det ekstra fremmedspråket latin samt om de enkelte tilbudene i de ulike påbyggingsmodulene:

Latin

Sosialt sterk

I form for livet

Profesjonell passform

Kreative hjerner

Kroppspassform