Excursii la nivel secundar superior

Excursie de familiarizare EF

La începutul fazei introductive ar trebui să aibă loc o excursie de familiarizare de trei zile pentru a crea timp și spațiu pentru structuri de echipă care să permită grupului de ani să crească împreună într-un singur nivel. Aceste structuri de echipă ar trebui să însoțească și să faciliteze parcursul elevilor către Abitur.

Excursie de studiu Q2

Excursia de studiu de la începutul celui de-al doilea trimestru are ca scop, în special, consolidarea personalității și a spiritului de echipă al studenților din grupa lor de an. În consecință, este planificat ca întreaga grupă de ani să meargă în excursie cu liderii de nivel și, în funcție de numărul de studenți, cu alte persoane însoțitoare. Scopul este de a organiza atât activități în timpul anului, cât și excursii legate de materie. Acestea sunt alese de către elevi în funcție de interesele și profilul lor de performanță.

Fiind o școală cu un interes deosebit pentru cooperarea europeană și pentru cunoașterea diferitelor culturi, o preocupare specială a Școlii Gronau Comprehensive School este de a întreprinde călătorii de studiu în țările europene vecine, acolo unde este posibil, pentru a permite elevilor întâlniri interculturale.