Schoolreisjes spelen een cruciale rol in het onderwijs op school. Op Gronau Comprehensive School zijn uitstapjes een belangrijk onderdeel van samen leren en groeien.

Tijdens schoolreisjes worden belangrijke sociale vaardigheden gestimuleerd. Leerlingen krijgen de kans om samen te werken in een nieuwe omgeving, teamgeest te ontwikkelen en hun interpersoonlijke vaardigheden te versterken. Deze gezamenlijke ervaringen creëren een positieve leeratmosfeer en bevorderen de cohesie binnen de groep.

Daarnaast stellen schoolreizen leerlingen in staat om hun horizon te verbreden en culturele diversiteit te ervaren. Ze bieden de kans om historische locaties te bezoeken, verschillende manieren van leven te ontdekken en een dieper begrip te ontwikkelen van de wereld om hen heen. Dit draagt niet alleen bij aan de persoonlijke ontwikkeling van leerlingen, maar bevordert ook tolerantie en openheid ten opzichte van andere culturen.

Zowel in secundair niveau 1 als in de zesde klas zijn schoolreisjes daarom een belangrijk onderdeel van de academische en persoonlijke ontwikkeling.

Als Euregioschool is uitwisseling met onze Europese buren bijzonder belangrijk voor ons.