Koulumatkoilla on tärkeä rooli kouluopetuksessa. Gronaun peruskoulussa matkat ovat tärkeä osa yhdessä oppimista ja kasvamista.

Koulumatkoilla edistetään tärkeitä sosiaalisia taitoja. Oppilailla on mahdollisuus työskennellä yhdessä uudessa ympäristössä, kehittää ryhmähenkeä ja vahvistaa ihmissuhdetaitojaan. Nämä yhteiset kokemukset luovat myönteisen oppimisilmapiirin ja edistävät yhteenkuuluvuutta ryhmässä.

Lisäksi koulumatkat antavat oppilaille mahdollisuuden laajentaa näköalojaan ja kokea kulttuurista monimuotoisuutta. Ne tarjoavat mahdollisuuden vierailla historiallisissa kohteissa, tutustua erilaisiin elämäntapoihin ja kehittää syvempää ymmärrystä ympäröivästä maailmasta. Tämä ei ainoastaan edistä oppilaiden henkilökohtaista kehitystä vaan myös suvaitsevaisuutta ja avoimuutta muita kulttuureja kohtaan.

Koulumatkat ovatkin tärkeä osa akateemista ja henkilökohtaista kehitystä sekä toisen asteen 1. luokalla että kuudennella luokalla.

Euregio-kouluna vaihtotoiminta eurooppalaisten naapureidemme kanssa on meille erityisen tärkeää.