Život a učení


Gronau Comprehensive School je škola s rozšířeným vzděláváním a růstem.

Posláním naší školy je zajistit, aby každý žák dosáhl nejlepší možné kvalifikace prostřednictvím individuální vzdělávací dráhy.