Projektid

Projektitöö mängib meie üldhariduskoolis keskset rolli ja pakub õpilastele suurepärase võimaluse õppida väljaspool traditsioonilisi õppetunde ja osaleda aktiivselt koolikogukonnas.

Rassismivaba koolina ei keskendu me mitte ainult teadmiste vahendamisele, vaid edendame ka kaasavat ja sallivat õpikeskkonda. Sellised projektid teadvustavad õpilastele sotsiaalseid küsimusi, edendavad kultuuridevahelist mõistmist ja tugevdavad nende oskusi mitmekesisusega toimetulekuks.

"Õiglase kaubanduse kooli" auhind omakorda rõhutab pühendumust säästvale tarbimisele ja ülemaailmsele õiglusele. Õpilased õpivad, kuidas nende igapäevased valikud võivad mõjutada maailma ja neid õpetatakse vastutustundlikuks tarbijaks. See projekt ei anna mitte ainult teoreetilisi teadmisi, vaid võimaldab õpilastel ka tegutseda ja oma keskkonnas positiivseid muutusi esile kutsuda.

Euregio-kool rõhutab rahvusvahelist koostööd ning edendab eri piirkondadest ja kultuuridest pärit õpilaste vahetust.

Lisaks nendele projektidele aitavad koolielu mitmekesisusele kaasa ka loomingulised algatused, nagu koolibänd. Koolibänd ei edenda mitte ainult muusikalist andekust, vaid tugevdab ka meeskonnatööd, loovust ja individuaalset eneseväljendust.

Üldiselt mängib projektitöö üldhariduskoolis olulist rolli, julgustades õpilasi mõtlema väljaspool kasti, võtma vastutust ja arendama oma isiklikke oskusi. See mitte ainult ei soodusta nende akadeemilist arengut, vaid valmistab neid ka ette aktiivseks osalemiseks ühiskonnas.