Praktická filozofie

Praktická filozofie

V tomto školním předmětu, který je pro vás novinkou od 5. ročníku, můžete fundovaně diskutovat o svobodě, politice, médiích, náboženství, přátelství, umírání/smrti, normách, smyslu/nesmyslu, xenofobii, morálce, vědě, genderových rolích, násilí, plánech do budoucna, Bohu, svědomí, logice, pocitech, pravdě, sobě samém a mnohém dalším.

 

Kdo se může zúčastnit programu Praktická filozofie?

Žáci, kteří nenavštěvují výuku náboženství, protože nepatří ke křesťanskému vyznání nebo z důvodů svědomí zanechali výuky náboženství (starší 14 let) nebo byli rodiči odhlášení z náboženské školy, pokud ještě nedosáhli věku pro výuku náboženství (mladší 14 let), navštěvují hodiny praktické filozofie.


Co je praktická filozofie?

Praktická filosofie se zabývá všemi otázkami, které souvisejí s tím, jak lidé žijí společně. O těchto otázkách je třeba diskutovat, zkoumat jejich hloubku a šíři a zdůvodňovat možné odpovědi. To vše je předmětem praktické filosofie.

Filosofie začíná, když si někdo klade filosofické otázky.
Filosofické otázky jsou otázky jako např: Co je to lež? Co je pravda? Proč lidé mezi sebou hledají přátelství? Co je důstojný život? Jaký je smysl života? Mají zvířata nějaká práva? Jsme svobodní? Proč se lidé bojí smrti? Co znamená rozumný? Jak můžete logicky argumentovat?

Aby mladí filosofové našli odpovědi na tyto otázky, dělají toho hodně: čtou texty, interpretují obrázky, diskutují, objasňují pojmy, interpretují filmy, hrají rolové hry, rozvíjejí myšlenkové experimenty, provádějí internetové rešerše, vedou písemné diskuse, sami píší texty, zapojují se do sokratovských diskusí a samozřejmě jsou vedeni k samostatnému myšlení a k mnoha dalším činnostem.

 

Jak je předmět Praktická filozofie strukturován?


Ani to nejsvobodnější myšlení se neobejde bez určitého základního řádu. V předmětu praktická filozofie na školách v Severním Porýní-Vestfálsku jsou témata uspořádána do následujících 7 skupin otázek:


Naše kurzy jsou strukturovány podle těchto skupin otázek a také učebnice jsou psány s ohledem na tyto skupiny otázek.

Skupina otázek 1: Otázka po sobě samém

- Příklad tématu: Já a můj život

Skupina otázek 2: Otázka druhého

- Téma příkladu: Řešení konfliktů

Skupina otázek 3: Otázka dobrého chování

- Příklad tématu: Pravdivost a lži

Skupina otázek 4: Otázka práva, státu a hospodářství

- Příklad tématu: Chudoba a prosperita

Skupina otázek 5: Otázka přírody, kultury a technologie

- Příklad tématu: Zvířata jako živé bytosti

Skupina otázek 6: Otázka pravdy, reality a médií

- Příklad tématu: Mediální světy

Skupina otázek 7: Otázka původu, budoucnosti a smyslu

- Příklad tématu : Život a svátky v různých náboženstvích