Doplnkové hodiny

Doplnkové hodiny

Doplnkové vyučovanie na GeG

V 8. až 10. ročníku sa v rámci doplnkového vyučovania rozširuje ponuka predmetov vyučovaných na Gronau Comprehensive School. Doplnkové hodiny slúžia na individuálnu podporu vášho dieťaťa. Žiaci sa sami rozhodujú o svojom profile, ktorý si môžu vybrať z rôznych ponúk.

Nižšie uvádzame informácie o rôznych oblastiach doplnkového vyučovania a ponúkame prehľad a pomoc pri výbere individuálneho profilu.

Doplnkové hodiny na individualizáciu školskej kariéry

Od ôsmej do desiatej triedy majú žiaci možnosť individuálne si navrhnúť 2 až 4 vyučovacie hodiny týždenne podľa vlastných záujmov, talentu a možností.

Ako prvú možnosť si študenti môžu vybrať latinčinu ako ďalší cudzí jazyk. Študenti, ktorí nechcú študovať latinčinu, si počas troch rokov vyberajú kurzy z piatich rôznych modulov podľa svojich záujmov. Pre každý modul sú ponúkané rôzne kurzy. Študenti spravidla absolvujú tieto kurzy počas jedného roka. Môžu si však vybrať aj kurzy ponúkané v nasledujúcich rokoch. Každý kurz sa ponúka dve hodiny týždenne.

Moduly Doplnkové hodiny


V 10. ročníku sú žiaci bez latinčiny povinní zúčastniť sa aj na týždennej hodinovej podpore v rámci predmetu, pomocou ktorej sa môžu pripraviť na svoje individuálne ciele. Táto hodina je automaticky naplánovaná v rozvrhu hodín.

Tu nájdete informácie o doplnkovom cudzom jazyku latinčina, ako aj o jednotlivých ponukách v rôznych doplnkových moduloch:

Latinčina

Sociálne silný

Fit pre život

Profesionálne fit

Tvorivé mysle

Prispôsobenie tela