Projecten

Projectwerk speelt een centrale rol op onze scholengemeenschap en biedt leerlingen een geweldige kans om verder te leren dan de traditionele lessen en om actief deel te nemen aan de schoolgemeenschap.

Als "school zonder racisme" richten we ons niet alleen op het overbrengen van kennis, maar bevorderen we ook een inclusieve en tolerante leeromgeving. Dergelijke projecten sensibiliseren leerlingen voor sociale kwesties, bevorderen intercultureel begrip en versterken hun vaardigheden in het omgaan met diversiteit.

De onderscheiding "Fair Trade School" benadrukt op haar beurt de inzet voor duurzame consumptie en wereldwijde rechtvaardigheid. Leerlingen leren hoe hun dagelijkse keuzes een impact kunnen hebben op de wereld en worden opgeleid tot verantwoordelijke consumenten. Dit project brengt niet alleen theoretische kennis over, maar stelt leerlingen ook in staat om actie te ondernemen en een positieve verandering in hun omgeving teweeg te brengen.

De organisatie als "Euregioschool" legt de nadruk op internationale samenwerking en bevordert de uitwisseling tussen leerlingen uit verschillende regio's en culturen.

Naast deze projecten dragen creatieve initiatieven zoals de schoolband ook bij aan de diversiteit van het schoolleven. Een schoolband bevordert niet alleen muzikaal talent, maar versterkt ook teamwork, creativiteit en de expressie van individuele persoonlijkheden.

In het algemeen speelt projectwerk een essentiële rol op de scholengemeenschap door leerlingen aan te moedigen om buiten de gebaande paden te denken, verantwoordelijkheid te nemen en hun persoonlijke vaardigheden te ontwikkelen. Dit bevordert niet alleen hun academische ontwikkeling, maar bereidt hen ook voor op een actieve deelname aan de maatschappij.