Protecția datelor

Protecția datelor

Utilizarea site-ului nostru web este, în general, posibilă fără a furniza date cu caracter personal. În măsura în care datele cu caracter personal (de exemplu, numele, adresa sau adresele de e-mail) sunt colectate pe site-ul nostru, acest lucru se face întotdeauna în mod voluntar, în măsura în care este posibil. Aceste date nu vor fi transmise unor terțe părți fără consimțământul dumneavoastră expres.

Dorim să subliniem faptul că transmiterea de date pe internet (de exemplu, în cazul comunicării prin e-mail) poate fi supusă unor vulnerabilități de securitate. Nu este posibilă o protecție completă a datelor împotriva accesului unor terți.
Prin prezenta, interzicem în mod expres utilizarea datelor de contact publicate în cadrul obligației noastre de a furniza un anunț legal în scopul trimiterii de materiale publicitare și de informare nesolicitate. Operatorii acestui site web își rezervă în mod expres dreptul de a lua măsuri legale în cazul trimiterii nesolicitate de informații publicitare, cum ar fi e-mailurile spam.