Προστασία δεδομένων

Προστασία δεδομένων

Η χρήση του ιστότοπού μας είναι γενικά δυνατή χωρίς την παροχή προσωπικών δεδομένων. Εφόσον συλλέγονται προσωπικά δεδομένα (π.χ. όνομα, διεύθυνση ή διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) στην ιστοσελίδα μας, αυτό γίνεται πάντα σε εθελοντική βάση, στο μέτρο του δυνατού. Τα δεδομένα αυτά δεν διαβιβάζονται σε τρίτους χωρίς τη ρητή συγκατάθεσή σας.

Θα θέλαμε να επισημάνουμε ότι η μετάδοση δεδομένων μέσω του Διαδικτύου (π.χ. κατά την επικοινωνία μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) μπορεί να υπόκειται σε τρωτά σημεία ασφαλείας. Η πλήρης προστασία των δεδομένων από την πρόσβαση τρίτων δεν είναι δυνατή.
Με το παρόν απαγορεύουμε ρητά τη χρήση των δεδομένων επικοινωνίας που δημοσιεύονται στο πλαίσιο της υποχρέωσής μας για την παροχή νόμιμης ειδοποίησης με σκοπό την αποστολή μη ζητηθέντος διαφημιστικού και ενημερωτικού υλικού. Οι διαχειριστές του παρόντος δικτυακού τόπου διατηρούν ρητά το δικαίωμα να προβούν σε νομικές ενέργειες σε περίπτωση ανεπιθύμητης αποστολής διαφημιστικών πληροφοριών, όπως τα μηνύματα spam.