Εμείς για εσάς

Εδώ μπορείτε να βρείτε διάφορες πληροφορίες και λήψεις.

Microsoft Teams

Το Microsoft Teams έχει καθιερωθεί ως μια ευέλικτη πλατφόρμα για σχολική επικοινωνία και συνεργασία. Η εφαρμογή προσφέρει στους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές ένα ολοκληρωμένο ψηφιακό περιβάλλον στο οποίο μπορούν να σχεδιαστούν αποτελεσματικά τα μαθήματα και να διευκολυνθούν οι οργανωτικές διαδικασίες.

Οι εκπαιδευτικοί μπορούν να δημιουργούν μαθήματα, να μοιράζονται υλικό και να δημιουργούν εικονικές τάξεις στο Microsoft Teams. Η ενσωμάτωση της τηλεδιάσκεψης σημαίνει ότι μπορούν να πραγματοποιηθούν ζωντανές διδασκαλίες, κάτι που είναι ιδιαίτερα σημαντικό σε περιόδους εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Η λειτουργία συνομιλίας επιτρέπει την άμεση επικοινωνία μεταξύ καθηγητών και μαθητών, τόσο για ατομικές ερωτήσεις όσο και για ομαδικές αλληλεπιδράσεις.

Η πλατφόρμα υποστηρίζει την από κοινού επεξεργασία εγγράφων σε πραγματικό χρόνο, γεγονός που διευκολύνει τη συνεργασία σε έργα και εργασίες. Το Microsoft Teams προσφέρει επίσης λειτουργίες για την υποβολή και την αξιολόγηση εργασιών, γεγονός που ψηφιοποιεί την όλη διαδικασία και την καθιστά πιο αποτελεσματική.

Η χρήση του Microsoft Teams στα σχολεία προάγει ένα ευέλικτο και διαδραστικό περιβάλλον μάθησης στο οποίο οι μαθητές αναπτύσσουν ψηφιακές δεξιότητες, ενώ παράλληλα ενσωματώνουν απρόσκοπτα τη δια ζώσης και την εξ αποστάσεως μάθηση.