Κολλέγιο

Προσωπικό του Gronau Comprehensive School

το σχολικό έτος 2023/2024Annika Ahlers© Gronau Comprehensive School
Ahlers, Annika (AHL)
Subjects: Spanish, Geography
9d class team
Παραγγελία βιβλίων


Althoff, Lukas (ALT)

Θέματα: Μουσική

παιδαγωγική. Εργαζόμενοι


Banken-Rijckenberg, Patrick (BAN)
pädagog. Εργαζόμενος

Basibüyük, Emrah (BAS)
Θέματα: Πρακτική φιλοσοφία, μελέτες εργασίας (HW)
Σπουδές και επαγγελματικός προσανατολισμός
9c ομάδα τάξης

Benker, Katharina (BEN)
Θέματα: Κοινωνικές σπουδές, μαθηματικά, καθολική θρησκευτική εκπαίδευση
Ομάδα της τάξης 6d
Kristina Bodaschko© Gronau Comprehensive School
Bodaschko, Kristina (BOD)
Θέματα: Ισπανικά, Γερμανικά, Τέχνη
Υπεύθυνος επικοινωνίας για το DaZ
Ομάδα τάξης της 7β

Brinkert, Hans-Martin (BRI)
Θέματα: Γερμανικά, Αθλητισμός
Ειδικός εκπαιδευτικός με ειδική εκπαιδευτική εστίαση

Brinkmann, Viktoria (BRV)
Θέματα: Γερμανικά, Γεωγραφία, Παρουσίαση & Σχεδιασμός
9α ομάδα τάξης
Lena Brömmelkamp© Gronau Comprehensive School
Brömmelkamp, Lena (BRO)
Θέματα: Ολλανδικά, ιστορία, κοινωνικές επιστήμες
8b class team

Carella, Sarah (CAR)
Θέματα: Μαθηματικά, Κοινωνικές Σπουδές
6b class team

Conrads, Lucas (CON)
Μαθήματα: κοινωνικές επιστήμες, οικονομία και πολιτική, μελέτη εργασίας (W), ιστορία
Σπουδές και επαγγελματικός προσανατολισμός δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ΙΙ, υποστήριξη 1ου επιπέδου, υπεύθυνος ψηφιοποίησης, υπεύθυνος επικοινωνίας για το "Σχολείο χωρίς ρατσισμό"
Ομάδα τάξης 10e


Essing, Meike (ESS)
Σχολική κοινωνική εργασία, πολυ-επαγγελματική ομάδα ένταξης
Pascal Engel© Gronau Comprehensive School
Engel, Pascal (ENG)
Θέματα: Λατινικά, Ιστορία


Fiedler, Anne (FIA)
Subjects: English, Biology
8e class team
Uta Fischer© Gronau Comprehensive School
Fischer, Uta (FIS)
Θέματα: Λατινικά, Ιστορία
Orgateam
ομάδα 5ης τάξης

Gabius, Anke (GAB)
Θέματα: Γερμανικά, κοινωνικές σπουδές
Ομάδα 5 ατόμων
Υπεύθυνος επικοινωνίας για το LRS

Gerbes, Julia (GEJ)
Θέματα: Αγγλικά, P, W
Ομάδα τάξης 6c

Gerlach, Kirsten (GER)
Θέματα: Αγγλικά, Οικιακή Οικονομία
Συντονίστρια για το ολοήμερο πρόγραμμα
Προϊσταμένη τμήματος I (έτη 5 - 6)
Benjamin Gloddek© Gronau Comprehensive School
Gloddek, Benjamin (GLO)
Θέματα: Προτεσταντική Θρησκευτική Εκπαίδευση, Κοινωνικές Σπουδές, Παραστατικές Τέχνες & Σχεδιασμός
Ομάδα τάξης 8α
Ομάδα οργάνωσης

Göcking, Melanie (GOE)
Θέματα: Αγγλικά, Γερμανικά, Μουσική
Sara Gözütok© Gronau Comprehensive School
Gözütok, Sara (GOE)

Grotendorst, Leonie (GRO)
Θέματα: Βιολογία, Λατινικά
9e class team

Hellenkamp, Luisa (HEL)
Subjects: German, Social Sciences
8d class team
Julia Helling© Gronau Comprehensive School
Helling, Julia (HEJ)
Συντονισμός της σχολικής κοινωνικής εργασίας

Hemker, Tuba (HEM)
Θέματα: Μαθηματικά, Πληροφορική, Φυσική
Υπεύθυνος ασφαλείας

Hengemühle-Schütte, Birgitta (HEN)
Σχολική κοινωνική εργασία, MPT Ένταξη

Hermann, Inna (HER)
Θέματα: Μαθηματικά, Κοινωνικές σπουδές, Μελέτες εργασίας (HW)
7d class team

Heyduck, Martina (HEY)
Θέματα: Μαθηματικά, αθλητισμός, φυσική, μελέτη εργασίας

Hibbe, Pia (HIB)

Θέματα: Αγγλικά, Εργασιακές Σπουδές (W)

Ομάδα της κατηγορίας 9c

Συντονιστής QZ Special Needs Education Sek I

Denise Hilgenberg,© Gronau Comprehensive School
Hilgenberg, Denise (HIL)
Θέματα: Βιολογία, Χημεία, Φυσικές Επιστήμες
Συντονιστής για NW / MINT

Hinkelmann, Eva (HIN)
Εκπαιδευτικός ειδικών αναγκών (με εξειδίκευση στη νοητική ανάπτυξη)
Ομάδα τάξης LZP

Holtkamp, Gisela(HKG)

Θέματα: Γερμανικά, Αγγλικά

Ομάδα κατηγορίας του LZP


Holtkemper-Dastig, Frederike (HOL)
Θέματα: Γερμανικά, Αγγλικά
Tanja Hommen© Gronau Comprehensive School
Hommen, Tanja (HOM)
Subjects: Maths, Geography, Computer Science

Hoppe, Sebastian (HOP)
Θέματα: Αγγλικά, Ιστορία
Ομάδα της 9d τάξης
Αρχική σελίδα, καθοδήγηση σπουδών και σταδιοδρομίας

Hübers, Vanessa (HUE)
Θέματα: Αγγλικά, Γαλλικά
10a class team

Jahn, Moritz (JAH)
Subjects: Maths, Science
6c class team
First level support

Jerwers, Marta (JER)
Θέματα: Επιστήμη, Εκπαίδευση
10d class team

Kampmann, Daniel (KAD)
Θέματα: Γερμανικά, Καθολικά Θρησκευτικά
Ομάδα τάξης 7d
Αρχική σελίδα, SV teacher

Karch, Damian (KAR)
Θέματα: Καθολική θρησκευτική εκπαίδευση, αθλητισμός
10c class team
Stefan Kipker© Gronau Comprehensive School
Kipker, Stefan (KIP)
Subjects: English, History
Class team

Knowles, Petra (KNO)
Μαθήματα: Αγγλικά, Ιστορία
Αναπληρωτής διευθυντής σχολείου, διευθυντής τμήματος IV (ανώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση)

König, Christian (KOC)
Subjects: Maths, Catholic Religious Education
ομάδα 5ης τάξης

Kosbab, Julia (KOS)
Subjects: Dutch, Maths
7e class team

Kösters, Nina (KON)
Subjects: English, Home Economics
7a class team

Liebing, Janosch (LIE)
Σχολική κοινωνική εργασία, πολυ-επαγγελματική ομάδα ένταξης

Lohoff, Angela (LOH)
Subjects: French, Spanish, Art
10e class team
Nicolas Lorek© Gronau Comprehensive School
Lorek, Nicolas (LOR)
Jean Mager© Gronau Comprehensive School
Mager, Jean (MAG)
Θέματα: Κοινωνικές σπουδές, Καθολική θρησκευτική εκπαίδευση
Ομάδα τάξης της 9β
Ομάδα οργάνωσης

Muro, Isaak (MUR)
Θέματα: Συριακή ορθόδοξη θρησκευτική εκπαίδευση
Doa Nergiz© Gronau Comprehensive School
Nergiz, Doa (NER)
Θέματα: Γερμανικά, WiPo, DaZ
Κλαδική ομάδα της 7c

Nethe, Salma (NET)
Subjects: DaZ
pädagog. Υπάλληλος
Bastian Neugebauer© Gronau Comprehensive School
Neugebauer, Bastian (NEU)
Θέματα: Αθλητισμός, Βιολογία, Κοινωνικές σπουδές
7b class team
Christopher Nöthe© Gronau Comprehensive School
Nöthe, Christopher (NOE)
Θέματα: German, SoWi
8c class team

Osterholt, Eva-Maria (OST)
Θέματα: γερμανικά, γαλλικά
Επίπεδο αρχηγού Q1
Συμβουλευτική σταδιοδρομίας
Fjolla Parallangaj© Gronau Comprehensive School
Parallangaj, Fjolla (PAR)
Θέματα: Γερμανικά, Αγγλικά
10c class team
Fabian Paul© Gronau Comprehensive School
Paul, Fabian (PAU)
Μαθήματα: μαθηματικά, κοινωνικές σπουδές
Υπεύθυνος επιπέδου Q2, υπεύθυνος επικοινωνίας "Σχολείο χωρίς ρατσισμό"
Henning Peter© Gronau Comprehensive School
Peter, Henning (PEH)
Θέματα: Αθλητισμός, Αγγλικά
10d class team
Dennis Peterberns© Gronau Comprehensive School
Peterberns, Dennis (PET)
Θεματικές ενότητες: αθλητισμός, κοινωνικές σπουδές, ιστορία
Level leader EF, concept upper school
Michael Rastbichler© Gronau Comprehensive School
Rastbichler, Michael (RAS)
Θέματα: Λατινικά, Κοινωνικές Σπουδές
Οργάνωση συμπληρωματικών μαθημάτων, παραγγελία βιβλίων
Προϊστάμενος τμήματος IV (ανώτερο σχολείο)
Johannes Recker© Gronau Comprehensive School
Recker, Johannes (REC)
Subjects: Maths, Science, Work Studies (T), Physics
10b class team

Reckers, Johanna (REJ)
Θέματα: Τέχνη, γερμανικά
Stephan Rehers© Gronau Comprehensive School
Rehers, Stephan (REH)
Subjects: Maths, Science, Physics
Susanne Rottmann© Gronau Comprehensive School
Rottmann, Susanne (ROT)
Θέματα: Μαθηματικά, Καθολικά Θρησκευτικά, Παραστατικές Τέχνες & Σχεδιασμός
Υπεύθυνη επιπέδου EF, επαγγελματικός προσανατολισμός, υπεύθυνη επικοινωνίας για τις ίσες ευκαιρίες (AfG), σύλληψη της ανώτερης τάξης
που βρίσκεται σε γονική άδεια.
Julian Sammerl© Gronau Comprehensive School
Sammerl, Julian (SAM)

Schmidt, Philip (SCP)
Θέματα: Εκπαίδευση, AW, SP
7e class team

Schmitz, Jana (WIE)
Θέματα: Γερμανικά, Καθολικά Θρησκευτικά
10α ομάδα τάξης

Schneider, Britta (SCB)
Θέματα: Γερμανικά, Καθολικά Θρησκευτικά
10b class team

Schnigge, Christian (SCC)

Θέματα: αθλητισμός, προτεσταντική θρησκευτική εκπαίδευση, κοινωνικές σπουδές

Ομάδα της κατηγορίας 9b

Judith Schulz© Gronau Comprehensive School
Schulz, Judith (SCJ)
Θέματα: Γερμανικά, ειδική αγωγή
Εκπαιδευτικός ειδικών αναγκών, με ειδίκευση στην "όραση".
Lena Sibbing© Gronau Comprehensive School
Sibbing, Lena (SIB)
Θέματα: Μαθηματικά, Ολλανδικά
6a class team

Sicking, Olga (SIC)
Subjects: Chemistry, Russian
Contact person for equal opportunities (deputy), StuBo
currently on parental leave

Sikma, Lisa (SIL)
Θέματα: Ολλανδικά, Γερμανικά

Skunca, James (SKU)
Θέματα: Εργασιακές σπουδές
Παιδαγωγικός βοηθός

Sodemann, Meike (SOD)
Θέματα: Γερμανικά, Τέχνη
5c class team

Soeten, Nadine (SOE)
Θέματα: Γερμανικά, Πρακτική Φιλοσοφία, Παραστατικές Τέχνες και Σχεδιασμός
Διδακτικός Διευθυντής
επί του παρόντος σε γονική άδεια

Stark, Sylvia (STA)
Θέματα: Αθλητισμός
Επί του παρόντος σε γονική άδεια
Ursula Steuer© Gronau Comprehensive School
Steuer, Ursula (STE)
Subjects: Art, English
Σχολική διεύθυνση, δασκάλα ειδικών αναγκών

Tillmann, Stefan (TIL)
Subjects: German, Philosophy
9a class team
Ingo Sträter© Gronau Comprehensive School
Sträter, Ingo (STR)
Θέματα: Γερμανικά, Πρακτική Φιλοσοφία
Ομάδα τάξης 8e
Εκπαιδευτικός ειδικών αναγκών

Tamayar, Umut (TAM)
Subjects: English, History
9e class team
First-level support
Sebastian Terbeck© Gronau Comprehensive School
Terbeck, Sebastian (TES)
Θέματα: Φυσική Μαθηματικά
Βοηθός εκπαιδευτικών

Terfort, Miriam (TER)
Θέματα: Μαθηματικά, Βιολογία
Ομάδα της 8α τάξης

Uhlenbrock, Ralf (UHL)
Αντικείμενα: Καθολική θρησκευτική εκπαίδευση, κοινωνικές σπουδές, εργασιακές σπουδές
Προϊστάμενος τμήματος III (έτη 9 - 10)
Daniel Urban© Gronau Comprehensive School
Urban, Daniel (URB)
Θέματα: εργασιακές σπουδές, αθλητισμός
Ομάδα 5 ατόμων στην τάξη
Υπεύθυνος ασφαλείας, επαγγελματικός προσανατολισμός

van de Ven, Ines (VAN)

Θέματα: αθλητισμός, κοινωνικές σπουδές

Επαγγελματικός συντονιστής


Vöcker, Sophia (VOC)
Θέματα: Καθολική θρησκευτική εκπαίδευση, μαθηματικά
Εκπαιδευτικός υπάλληλος
επί του παρόντος σε γονική άδεια


Vogt, Sebastian (VOG)
Θέματα: Μουσική, Ιστορία, Κοινωνικές σπουδές
7c class team

Wälte, Sebastian (WAE)
Θέματα: Αγγλικά, αθλητισμός, εκπαίδευση
6a class team

Wattieau, Ivo (WAT)
Μαθήματα: Αγγλικά, Ολλανδικά
Ομάδα τάξης 6β
Εκπρόσωπος του Ευρωπαϊκού Σχολείου

Wegmann, Thomas (WEG)
Θέματα: Τέχνη

Wessels, Lisa (WES)
Subjects: Biology, Chemistry, Science
8e class team
Henning Winter© Gronau Comprehensive School
Winter, Henning (WIN)
Θέματα: Μουσική, Ιστορία, Κοινωνικές σπουδές
8b class team

Zante, Kirsten (ZAN)

Θέματα: Μαθηματικά, Φυσικές Επιστήμες

Προϊστάμενος Τμήματος II (Έτη 7 - 8)

Ομάδα οργάνωσης, συντονιστής QZ ειδικής εκπαίδευσης Sek I