Εμείς για εσάς

Εδώ μπορείτε να βρείτε διάφορες πληροφορίες και λήψεις.

Εγγραφή

Εγγραφές για το σχολικό έτος 2024/2025

Η περίοδος εγγραφών για το επόμενο σχολικό έτος αρχίζει στις 29.01.2024 και λήγει στις 02.02.2024.

Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, μπορείτε να εγγράψετε το παιδί σας στο Gronau Comprehensive School. Προκειμένου να διασφαλιστεί μια ομαλή διαδικασία, ζητάμε από όλους να κλείσουν ραντεβού για την εγγραφή χρησιμοποιώντας το ακόλουθο έντυπο.

Προσωπικά δεδομένα
Στοιχεία επικοινωνίας