Εμείς για εσάς

Εδώ μπορείτε να βρείτε διάφορες πληροφορίες και λήψεις.

Untis

Το Untis έχει καθιερωθεί ως μια ισχυρή λύση λογισμικού για την κατάρτιση ωρολογίων προγραμμάτων και τον προγραμματισμό αιθουσών στα σχολεία. Το πρόγραμμα αυτό βοηθά τους εκπαιδευτικούς, τους μαθητές και τη διεύθυνση του σχολείου να οργανώσουν και να βελτιστοποιήσουν αποτελεσματικά την καθημερινή σχολική ζωή.

Οι εκπαιδευτικοί μπορούν να χρησιμοποιούν το Untis για να δημιουργούν εύκολα ωρολόγια προγράμματα, να σχεδιάζουν την κατανομή των αιθουσών και να συντονίζουν τις διδακτικές ενότητες. Η κεντρική διαχείριση των ωρολογίων προγραμμάτων διασφαλίζει την ομαλή διεξαγωγή των μαθημάτων και την αποτελεσματική χρήση των πόρων.

Το πλεονέκτημα του Untis για τους μαθητές είναι ότι λαμβάνουν πάντα ενημερωμένες πληροφορίες σχετικά με το ωρολόγιο πρόγραμμά τους, τις αλλαγές στις αίθουσες και τα μαθήματα αντικατάστασης. Το λογισμικό επιτρέπει τη γρήγορη πρόσβαση στο προσωπικό ωρολόγιο πρόγραμμα μέσω διαφόρων πλατφορμών, είτε πρόκειται για υπολογιστή, tablet ή smartphone. Αυτό διευκολύνει την καθημερινή οργάνωση για τους μαθητές και τους επιτρέπει να προετοιμάζονται καλύτερα για τις σχολικές τους δραστηριότητες.