Ομάδα διαχείρισης

Διοικητική ομάδα του Gronau Comprehensive School

Ώρες λειτουργίας:

Δευτέρα, Τετάρτη και Πέμπτη
07.30 - 15.30
Τρίτη07:30 - 14:30
Παρασκευή07:30 - 12:30

Τηλέφωνο: 02562-965072

Φαξ: 02562-965073

E-mail: verwaltung@ge.gronau.de

Andrea Luttikhuis
Anne Holland
Maggie Bühner