Други дати

Актуални дати:

Февруари 2024 г.
23.02. Vera8 Математика
26.02. Предбакалавърска степен LK2 (начало: 8:00 ч.)
26.02 Информационно събитие за ОК (15:30 ч. в столовата)
26.02. - 15.03. Стаж 9. година
27.02. Vera8 Немски език
29.02. Предбакалавърска степен P3 предмети (начало: 8:00 ч.)

Март 2024 г.
01.03. Vera8 Английски език
07. + 08.03. Късно вечерно шоу на Q2 (вход 19:30)
11.03. - 15.03. Екскурзия в Берлин 10. година
18.03. - 21.03. Анализ на качеството
21.03. Конференция за оценяване на Q2
25.03. - 06.04. Великденска ваканция

Април 2024
25.04. Ден на момичетата /
Ден на момчетата 2024