Ден на Европа

Училище на многообразието в Европа на многообразието

Сутринта започна с различни проекти на теми, свързани с Европейския съюз и европейския континент, които се проведоха в сградата на училището или като екскурзии. Например целият клас от 5. клас отиде на екскурзия в Нидерландия. Там нашите ученици разгледаха съседната ни община Енсхеде чрез градско рали. 6. клас пък тръгна по стъпките на Цезар и изследва културното наследство на римляните в Европа, а в 7. класвлакът "потегли", когато учениците си проправиха път по релсите на Ориент експрес в игра на ескейп стая. В 9. клас трудолюбиви ръце размахваха лъжиците за смесване, за да нахранят училищната общност с вкусни палачинки и вафли.

Богат бюфет за Деня на Европа в общообразователното училище в Гронау
"Училище на разнообразието в Европа на разнообразието" - богат (международен) бюфет за Деня на Европа в общообразователното училище в Гронау

За нас в Общообразователно училище Гронау европейската работа означава и широк кръг от диалог и сътрудничество с нашите родители. Многобройните кулинарни предложения на родителите допринесоха за успешното празнуване в следобедните часове. Заедно с родителите, учениците и учителския колектив в двора на училището се проведе мирен и международен празник в духа на европейската идея.

Спортни дейности в Деня на Европа в общообразователното училище в Гронау
Спортни дейности в Деня на Европа в общообразователното училище в Гронау

Но не само вкусът беше разглезен, но и училищният оркестър и многобройните практически дейности допринесоха за успешното празнуване, което ще продължи и през следващата година. Благодарим на всички участници, без чиято ангажираност един оживен Ден на Европа в общообразователното училище нямаше да бъде възможен. В тази връзка бихме искали да благодарим и на Асоциацията на спонсорите на общообразователното училище в Гронау за щедрата финансова подкрепа.

Ученик свири на пиано на сцената на Деня на Европа в общообразователното училище в Гронау
Музикално изпълнение по време на Деня на Европа