Projektai

Mūsų bendrojo lavinimo mokykloje projektinis darbas užima svarbią vietą ir suteikia mokiniams puikią galimybę mokytis ne tik per tradicines pamokas, bet ir aktyviai dalyvauti mokyklos bendruomenės veikloje.

Būdami "mokykla be rasizmo", mes ne tik skiriame dėmesį žinių perteikimui, bet ir skatiname įtraukią ir tolerantišką mokymosi aplinką. Tokie projektai skatina mokinių jautrumą socialinėms problemoms, tarpkultūrinį supratimą ir stiprina jų įgūdžius, kaip elgtis su įvairove.

Savo ruožtu "Sąžiningos prekybos mokyklos" apdovanojimu pabrėžiamas įsipareigojimas užtikrinti tvarų vartojimą ir pasaulinį teisingumą. Mokiniai sužino, kaip jų kasdieniai pasirinkimai gali paveikti pasaulį, ir yra ugdomi tapti atsakingais vartotojais. Šis projektas ne tik suteikia teorinių žinių, bet ir leidžia moksleiviams imtis veiksmų ir siekti teigiamų pokyčių savo aplinkoje.

"Euregio mokykla" akcentuoja tarptautinį bendradarbiavimą ir skatina mokinių iš skirtingų regionų ir kultūrų mainus.

Be šių projektų, prie mokyklos gyvenimo įvairovės prisideda ir kūrybinės iniciatyvos, pavyzdžiui, mokyklos orkestras. Mokyklos orkestras ne tik skatina muzikinius talentus, bet ir stiprina komandinį darbą, kūrybiškumą ir asmenybės saviraišką.

Apskritai projektinis darbas bendrojo lavinimo mokykloje atlieka svarbų vaidmenį, nes skatina mokinius mąstyti nestandartiškai, prisiimti atsakomybę ir ugdyti asmeninius įgūdžius. Tai ne tik skatina jų akademinį tobulėjimą, bet ir rengia juos aktyviai dalyvauti visuomenės gyvenime.