Close-up a tanár karja ellen homályos iskolás gyerekek ülnek a székükön az osztályteremben az iskolában

Amit képviselünk

Küldetésnyilatkozat

Iskolánk olyan oktatási intézményt képvisel, amely a diákjainak sokszínűségét gazdagításnak és lehetőségnek tekinti. Büszkék vagyunk arra, hogy multikulturális közösség vagyunk, ahol a különböző társadalmi, kulturális és vallási háttérrel rendelkező diákok együtt tanulnak és élnek.

Központi vezérelvünk minden tanuló egyéni fejlesztése. Szilárdan hiszünk abban, hogy minden gyermek egyedi tehetséggel, érdeklődéssel és potenciállal rendelkezik. Célunk, hogy felismerjük, fejlesszük és támogassuk ezeket a lehetőségeket, hogy minden tanuló a legjobbat tudja kihozni magából.

Iskolánkban az egyénre helyezzük a hangsúlyt. Olyan tanulási környezetet teremtünk, amelyben minden tanuló úgy érzi, hogy értékelik és tisztelik. Elősegítjük tanulóink önállóságát, önbizalmát és szociális kompetenciáját, hogy felnőve társadalmunk önálló és empatikus tagjaivá váljanak.

A sajátos igényű tanulók befogadása számunkra természetes dolog. Meggyőződésünk, hogy a befogadás az igazságosabb és szolidárisabb társadalom alapja. Iskolánk ezért minden tanuló számára egyéni támogatást és bátorítást nyújt, függetlenül fizikai, érzelmi vagy értelmi előfeltételeiktől.

Iskolánk pedagógusai elkötelezett és képzett szakemberek, akik folyamatosan dolgoznak saját fejlődésükön. Nagy hangsúlyt fektetünk a tanárok, a tanulók, a szülők és az egész iskolai közösség közötti nyílt és bizalmi együttműködésre.

Iskolánk nemcsak tudást, hanem értékeket is közvetít. Elősegítjük a toleranciát, a tiszteletet, a szolidaritást és a felelősségtudatot. Szeretnénk diákjainkat nyitott és felelős állampolgárokká nevelni, akik aktívan dolgoznak egy igazságos és befogadó társadalomért.

A Gronau inkluzív általános iskola a tanulás, az összetartozás és a személyes fejlődés helyszíne. Büszkék vagyunk arra, hogy diákjainkat egyéni oktatási útjukon kísérhetjük, és a lehető legjobb lehetőségeket kínáljuk számukra a jövőjükhöz. Együtt olyan iskolát alakítunk ki, ahol a sokszínűséget erősségként értelmezzük, és ahol mindenki megtalálja a helyét, ahol fejlődhet és ragyoghat.