Gyakorlati filozófia

Gyakorlati filozófia

Ebben az 5. évfolyamtól új iskolai tantárgyban megalapozott vitákat folytathatsz a szabadságról, politikáról, médiáról, vallásról, barátságról, halálról/halálról, normákról, értelemről/értelmetlenségről, idegengyűlöletről, erkölcsről, tudományról, nemi szerepekről, erőszakról, jövőtervekről, Istenről, lelkiismeretről, logikáról, érzésekről, igazságról, önmagadról és még sok másról.

 

Ki vehet részt a gyakorlati filozófia programban?

Azok a tanulók, akik nem vesznek részt a vallásoktatásban, mert nem tartoznak valamelyik keresztény felekezethez, vagy lelkiismereti okokból kivonultak a vallásoktatásból (14 éves kor felett), vagy szüleik törölték őket, ha még nem vallásos korúak (14 éves kor alatt), gyakorlati filozófiaórákon vesznek részt.


Mi a gyakorlati filozófia?

A gyakorlati filozófia minden olyan kérdéssel foglalkozik, amely az emberek együttélésével kapcsolatos. Ezeket a kérdéseket meg kell vitatni, mélységüket és szélességüket fel kell tárni, és a lehetséges válaszokat indoklással kell ellátni. Mindez a gyakorlati filozófia tárgykörében történik.

A filozófia akkor kezdődik, amikor valaki filozófiai kérdéseket tesz fel magának és másoknak.
A filozófiai kérdések olyan kérdések, mint például: Mi a hazugság? Mi az igazság? Miért keresik az emberek egymás barátságát? Mi a méltóságteljes élet? Mi az élet értelme? Vannak-e jogai az állatoknak? Szabadok vagyunk-e? Miért félnek az emberek a haláltól? Mit jelent az ésszerűség? Hogyan lehet logikusan érvelni?

Azért, hogy az ilyen kérdésekre választ találjanak, a fiatal filozófusok sokat tesznek: szövegeket olvasnak, képeket értelmeznek, beszélgetéseket folytatnak, fogalmakat tisztáznak, filmeket értelmeznek, szerepjátékokat végeznek, gondolatkísérleteket dolgoznak ki, internetes kutatásokat végeznek, írásbeli beszélgetéseket tartanak, maguk is írnak szövegeket, szókratészi beszélgetésekbe kapcsolódnak be, és persze ösztönzik őket az önálló gondolkodásra és még sok minden másra.

 

Hogyan épül fel a gyakorlati filozófia tantárgy?


Még a legszabadabb gondolkodás sem nélkülözhet bizonyos alaprendet. Az észak-rajna-vesztfáliai iskolákban a gyakorlati filozófia tantárgyban a témakörök a következő 7 kérdéscsoportba szerveződnek:


Tanfolyamaink e kérdéscsoportok szerint vannak felépítve, és a tankönyvek is e kérdéscsoportok figyelembevételével íródtak.

1. kérdéscsoport: Az én kérdése

- Témapélda: Én és az életem

2. kérdéscsoport: A másik kérdése

- Példatéma: Konfliktusok kezelése

kérdéscsoport: A jó magaviselet kérdése

- Példa téma: Hazugság és őszinteség

kérdéscsoport: A jog, az állam és a gazdaság kérdése

- Példatéma: Szegénység és jólét

kérdéscsoport: A természet, a kultúra és a technológia kérdései

- Témapélda: Az állatok, mint élőlények

kérdéscsoport: Az igazság, a valóság és a média kérdése

- Témapélda: Médiavilágok

kérdéscsoport: Az eredet, a jövő és az értelem kérdése

- Témapélda : Élet és ünnepek a különböző vallásokban