Europa gerelateerd Schoolprogramma

 “Waar vrijheid, mensenrechten en pluralsisme zijn,

  daar is Europa!

                                                  Richard von Weizäcker

Deutsch 

I.     Europa gerelateerd Schoolprogramma

De bemiddeling en bevordering van interculturele communicatieve competenties als voorwaarde voor een succesvolle participatie van onze leerlingen aan een vreedzaam en democratisch Europa met gemeenschappelijke waarden neemt bij de scholengemeenschap Gronau, Laubstiege een belangrijke positie in.

Dit valt enerzijds te verklaren door de grensgerelateerde locatie van de scholengemeenschap Gronau, Laubstiege in de EUREGIO en de daarmee gepaarde directe ontmoeting met scholieren uit het Europese buurland Nederland. Anderzijds hebben wij als onderwijsinstelling als doel activiteiten in onze school de bevorderen die voor elk individu de mogelijkheid scheppen, de persoonlijke blik op de wereld te verruimen.

Onze scholieren leven in een regio die omwille van haar onmiddelbare nabijheid met Nederland door een bijzondere culturele en historische identiteit alsook diversiteit gekenmerkt is. Volgens de Europese gedachte vormt het verwerven van talen en interculturele competenties bij de scholengemeenschap Gronau, Laubstiege een cruciale rol in ons schoolleven. Hiertoe behoort niet alleen de bemiddeling van de buurtaal Nederlands en de integratie van regionale en culturele aspecten van de Euregio (o.a. Borken/Overijssel), maar ook de bevordering van Europese talen als Engels, Frans, Russisch en Spaans, de organisatie en realisatie van grensoverschrijdende schooluitwisselingen en taalreizen in Europese buurlanden. Dit ruime aanbod aan activiteiten is een duidelijke bekentenis van onze school voor Europa en wil ook een steentje bijdragen aan het bewuste beleven van de Europese gedachte door onze scholieren.

Kenmerkend voor alle Europa gerelateerde activiteiten is dat ze onze scholieren…

…in staat stellen om taalkundige en intereculturele kennis op te doen voor een succesvolle communicatie tussen anderstalige culturen.

…toekomstgerichte perspectieven bieden voor de opleidings- en arbeidsmarkt en hun voorbereidt mobiel te zijn binnen en buiten de Europese grenzen.

...helpen hun eigen standpunt in te nemen in een democratisch, vreedzaam en pluralistisch Europa en zelfcritisch te kunnen reflecteren.

Zo divers als Europa zo gevarieëd zijn ook de Europa gerelateerde activiteiten bij de scholengemeenschap Gronau, Laubstiege:

I.1.     Vreemde talenaanbod:

De scholengemeenschap heeft een ruim aanbod aan (moderne) vreemde talen:

 • Engels vanaf Klasse 5 (Komt ongeveer overeen met groep 7 in de basisschool in Nederland.) alsook een workshop Nederlands voor geïntereseerde kinderen.
 • Nederlands en Frans als keuzevak vanaf Klasse 6 (Komt ongeveer overeen met groep 8 in de basisschool in Nederland.)
 • Russisch, Latijn en Nederlands communicatief als optioneel keuzevak vanaf Klasse 7 (Komt ongeveer overeen met de brugklas in Nederland.)

I.2.     Tweetalige lessessies/Workshops

In het kader van de les maatschapijleer – het omvat de vakken geschiedenis, aardrijkskunde en politiek/ sociale wetenschappen – verwerven onze scholieren kennis in Europese buurtalen en de betreffende onderwerpen. Deze lessessies zijn tijdelijk beperkt en focuseren zich op sociale, politieke en historische gebeurtenissen die belangrijk zijn en waren voor de wording van Europa. De lessessies en/of workshops worden in het Engels gegeven. Lessessies/workshop maatschappijleer in het Nederlands worden overwogen. 

I.3.     Europese mobiliteit

De scholengemeenschap Gronau, Laubstiege verplicht zich ertoe haar scholieren talrijke mogelijkheden te bieden voor een uitwisseling met Europese buren. Teken van Europese mobiliteit zijn lesexcursies buiten de school, die sinds het schooljaar 2016/2017 worden aangeboden. Hiertoe behoren verschillende excursies van de vakschap Nederlands naar België en Nederland, die een vast deel uitmaken van de interne schoolplannen:

 • In jaar 5 (Klasse 5 / groep 7 basisschool) krijgen onze scholieren op 5 december bezoek van de Nederlandse Sint en zijn Pieten.
 • In jaar 6 (Klasse 6) nemen de scholieren in de doeltaal Nederlands deel aan een stadrally in Enschede en verkennen zo op eigen houtje hun Nederlandse buurstad.
 • De deelnemers van de cusussen Nederlands (jaar 7 en 8) leren tijdens een daguitstapje naar Nederland culturele en taalkundige aspecten van het buurland kennen. Op de reisagenda staan steden als Utrecht, Zutphen en Groningen.
 • Sinds het schooljaar 2017/2018 bestaat er een brief- en e-mailcontact met onze Nederlandse partnerschool het Twents Carmel College, Lyceumstraat in Oldenzaal. Dit uitwissilingsprogramma wordt stapsgewijs uitgebreid o.a. door een gemeenschappelijke toets in vorm van het `talendorp´.
 • Als gezamelijk aanbod bieden de vakschappen Frans en Nederlands hun cursisten de mogelijkheid aan een vierdaagse taalreis naar België deel te nemen. Ze krijgen zo de kans om een ander Europees land met de doeltalen Nederlands en Frans te verkennen. Deze excursie is ontstaan uit de ervaring dat de uiteenzetting met het thema België wel deel uitmaakt van de curricula Frans en Nederlands, maar over het algemeen tijdens de lessen nauwelijks aan bod komt. De scholengemeenschap Gronau, Laubstiege beschouwt daarom deze taalreis als een verruiming van de interculturele competentie van haar scholieren en een gelegenheid de Europese instellingen ter plaatse kennen te leren.

I.4.     Europadag en deelname aan Europese wedstrijden

Een vast onderdeel van onze schoolagenda vormt de jaarlijks plaatsvindende Europadag. Tijdens deze dag hebben onze scholieren de kans het officiële thema van de Europadag uit te diepen. In talrijke workshops en lessessies bewerken de scholieren thema’s rondom Europa alsook de Euregio. De resultaten van deze workshops worden tijdens onze jaarlijkse open deurendag gepresenteerd.

Maar ook door regelmatige deelname aan Europa gerelateerde wedstrijden hebben onze scholieren de mogelijkheid zich met Europese thema’s en probleemstellingen uiteen te zetten.

Doel van al onze activiteiten rondom Europa en de Euregio in een notendop samengevat:

 • Overwinnen van culturele en taalkundige grenzen
 • Vormen van duurzame netwerken tussen Europese jongeren
 • Bevorderen van grensoverschrijdende samenwerking tussen internationale onderwijsinstellingen

_______________________

Copyright © Gesamtschule Gronau, Laubstiege – 21.09.2019 (i.A. I. Wattieau) 

Termine

Termine im August

12.08.2020
neuer Jahrgang 5: 9.00 Uhr
Einlass Jahrgänge 7 und 9: 7.45 Uhr
Einlass Jahrgänge 6, 8 und 10: 7.55 Uhr
Unterrichtsbeginn EF: 7.45 Uhr

Förderverein

Informationen zum Förderverein der Gesamtschule Gronau finden Sie hier.

Die Hauptversammlung des Fördervereins am 18.03.2020 muss angesichts der aktuellen Situation verschoben werden. Ein neuer Termin nach den Osterferien wird rechtzeitig bekannt gegeben.

Mensa

Die Homepage unseres neuen Mensa-Programms Kitafino finden Sie hier.

Cookies erleichtern die Bereitstellung unserer Dienste. Mit der Nutzung unserer Dienste erklären Sie sich damit einverstanden, dass wir Cookies verwenden.